ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЮСТЕНДИЛ

Оценете
(42 гласа)

Институт по земеделие – Кюстендил е основан през 1929 год. като Опитна и контролна станция по овощарство в най – стария център за производство на плодове в България.

 

Институт по земеделие – Кюстендил е структурно звено на Селкостопанска Aкадемия към Министерство на земеделието и храните и е специализирано научно – изследователско учреждение за решаване на теоретични и практически проблеми на земеделието, внедряване на български и чужди постижения, оказване помощ на земеделските производители.

karnobat

Днес, научните работници и специалисти се стремят да отговорят на всички предизвикателства, поставени пред земеделската практика и наука.

Съобразно устройственият правилник на Институт по земеделие е с научен състав от 17 сътрудника и е разпределен в 2 отдела: Селекция, интродукция и сортоизучаване на културните растения и Агротехника, растителна защита и икономика на културните растения.

Научноизследователската програма включва изпълнението на 9 научноизследователски проекти, два проекта за двустранно научно – техническо сътрудничество и 2 проекта с Министерството на образованието и науката.

Обособено е Бюро за научно обслужване и маркетинг – комплектовано с наличните кадри. Функционира библиотека и информационен център. Общият брой на щатните бройки е 64.

Институтът по земеделие е акредитиран от Национална агенция за оценяване и акредитация – София за обучение по образователна и научна степен доктор по научни специалности: Селекция и семепроизводство на културните растения и овощарство.

Провеждат се и изследвания върху слаборастящи сортоподложкови комбинации за създаване и внедряване в практиката на по – интензивни насаждения при осигурена вода за поливане.

Овощарската опитна станция в Кюстендил започва своята дейност с директор ст. н. с. І ст. Тодор Захов. Проучва се интер стерилитета при черешови сортове и се установяват 3 интерстерилни групи.

Изследва се степента на фертилност при вишневи и сливови сортове и влиянието на климатичните фактори върху размера на черешовата реколта в Кюстендилско.

Провеждат се опити с химически средства за борба с болести по сливата и неприятели по ябълката. За първи път в България се правят цитологични изследвания при овощните растения.

zemedeie_kustendil

През 1947 г. за директор на Института е назначен ст. н. с. І ст. Иван Илиев. Разширяват се започнатите изучавания и по отношение биологията и средства за борба срещу икономически важни болести – къдравост по прасковата, червени листни петна и кривули по сливата и неприятелите – черешова муха, ябълков плодов червей, ябълков цветопробивач.

Започва работа за създаване на сливови сортове, устойчиви на червени листни петна и шарка, на кайсиеви – с продължителен дълбок покой, на крушови, ябълкови и прасковени с по – добри вкусови качества на плодовете и с различен период на зреене.

За първи път в България се залагат опити за преодоляване на алтернативното плододаване и торене при ябълката със сидератни култури. Продължават изучаванията върху ябълкови клонови подложки и други.

За контакти:

  • Телефон: 078522612, 078527532
  • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Град: Кюстендил
  • Адрес: ул. Софийско шосе
  • Карта: