ЕС - Билд ООД - Строителство Монтана

Оценете
(68 гласа)

За нас

Фирмата e специализирана в извършването на строително-монтажни и ремонтни дейности. Фирмата разполага с квалифициран персонал по различните строителни специалности, в това число инженери, строителни техници и икономисти. Извършваме строителство и ремонт на сгради и съоръжения, също така по електрически и В и К инсталации и инфраструктурно строителство.

Разполагаме със собствена складова база, ремонтна работилница,  строителна и разнообразна малка механизация. Член сме на камарата на строителите  в България І и ІV група.

 

Политика на фирмата

Политика по управление на качеството, опазване на околната среда и безопасността и здравето при работана ”ЕС-БИЛД” ООД

Политиката по управление на ръководството на фирмата е насочена към непрекъснато подобрение на качеството на извършваните дейности, предприемане на действия по предотвратяване на вредни въздействия върху околната среда при изпълнение на дейностите по време на проектиране и/или изпълнение на строителни и инфраструктурни обекти и осигуряване на безопасност и здраве при работа. При изпълнение на поставените цели фирмата се стреми да постигне синхрон между нормативните изисквания, изискванията на инвеститори, партньори, клиенти и други заинтересовани страни и внедрените добри производствени практики.

Усилията на работещите във фирмата са насочени към:

 •     Внедряване на интегрирана система за управление, нейното постоянно подобряване по отношение на резултатността спрямо околната среда и повишаване ефективността на процесите, включени в обхвата;
 •     Удовлетворяване на очакванията и изискванията на заинтересованите страни и постигане на съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания за извършване на дейността на фирмата;
 •     Приобщаване на всички, работещи във фирмата, към реализиране на политиката по управление и мотивиране на съпричастността им към извършваната работа с цел постигане на добри резултати;
 •     Намаляване на въздействието върху околната среда чрез подходящи действия по управляване на генерираните отпадъци (строителни отпадъци и др.) и влагане на рециклирани строителни материали при изпълнение на строителството;
 •     Ефективно и устойчиво използване на ресурсите по време на строителните дейности с оглед опазване на околната среда от замърсяване и постигане на оптимални екологични резултати;
 •     Непрекъснато подобряване на процесите и постигане на поставените цели за предотвратяване на наранявания и заболявания по време на строителните дейности чрез извършване на системни проверки и оценка на резултатите;
 •     Минимизиране на значимите рисковете за здравето и безопасността при работа, като наранявания с ръчни инструменти, падане от височина,статично физическо натоварване от ръчна работа с тежести и др;
 •     Разширяване на пазарния дял, заеман от ”ЕС-БИЛД” ООД.

С осъществяването на тази политика ръководството се стреми да отговори на високите изисквания за качествено изпълнение на проектирането, строителните и инфраструктурните дейности при опазване на околната среда и безопасността и здравето на работещите в съответствие с изискванията на стандарти EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

 

Услуги:
 
- Строителство
- Преустройство
- Подвързване
- Ремонт
 
business-register.bg466.jpg business-register.bg467.jpg business-register.bg468.jpg business-register.bg469.jpg business-register.bg470.jpg business-register.bg471.jpg business-register.bg472.jpg business-register.bg473.jpg business-register.bg474.jpg business-register.bg475.jpg business-register.bg476.jpg

 

За контакти:

 • Телефон: 096301011 , 096301012
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Град: Монтана
 • Адрес: ул.Антим І, 1, офис 16
 • Карта: